Nước xa không cứu được lửa gần?

Nguyên thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu với nội dung rất có chiều sâu về mối quan hệ, ứng xử với China: “ vừa hợp tác vừa đấu tranh

“Nước xa không cứu được lửa gần” - hiểu đúng theo nghĩa đen, đó là một câu khái quát bao hàm đủ thông điệp về sự gấp gáp, chạy đua với thời gian của công tác chữa cháy. 

thấm thía câu nói của Winston Churchil : "Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn".

Học để vận dụng vào cuộc sống,vào thời đại chúng ta đang sống để tránh sa vào giáo điều, xin mạn phép sửa lại câu nói của cố thủ tướng Anh Winston Churchil: “trên thế giới này vẫn tồn tại bạn bè nghĩa tình,thủy chung vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, lợi ích quốc gia luôn luôn là tối thượng”

 

Vậy, làm sao để chỗ nào cũng có “nước”, làm sao để khi cháy, đám cháy được dập tắt một cách sớm nhất có thể, và quan trọng hơn, làm sao để không xảy ra cháy - đó mới là câu hỏi cần đặt ra cho mỗi người dân.(Có đoạn được trích dẫn từ báo điện tử công an nhân dân,xin trân trọng cảm ơn )