Đặt tên sản phẩm

Đặt tên sản phẩm sao cho dễ nhớ, dễ đọc, dễ viết , không đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của văn hóa vùng miền, xứ sở bản địa.