Thiết kế logo

Logo được thiết kế phải giàu tính biểu tượng, nét hình, kí tự  hàm chứa nội dung tên, danh xưng cần diễn đạt hiện thực hóa ý chí, tư duy cởi mở khoáng đạt

Xếp theo: